Commit f3a29a37 authored by Hakan Uygun's avatar Hakan Uygun

refs #5111 veri formatında oluşan hatalar giderildi. Artık sıfır veri tabanı oluşturulabiliyor.

parent 84d05eb8
......@@ -18,7 +18,7 @@
<changeSet author="huygun" id="data-3" context="create-db">
<loadData tableName="USERS" file="datas/users.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="USER_NAME" type="STRING" />
<column name="FULL_NAME" type="STRING" />
<column name="PASSWORD" type="STRING" />
......@@ -50,7 +50,7 @@
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="COUNTRY" type="STRING" />
<column name="PIP" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="DECIMAL_CODE" type="STRING" />
</loadData>
</changeSet>
......@@ -65,7 +65,7 @@
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="hard_Currency_id" type="NUMERIC" />
<column name="weak_Currency_id" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-10" context="create-db">
......@@ -80,7 +80,7 @@
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="CODE_EN" type="STRING" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-12" context="create-db">
......@@ -95,11 +95,11 @@
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="INFO" type="STRING" />
<column name="TYPE" type="NUMERIC" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="is_transport_tax" type="BIT" />
<column name="SYSTEM" type="BOOLEAN" />
<column name="is_transport_tax" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-14" context="create-db">
......@@ -137,8 +137,8 @@
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="SYSTEM" type="BOOLEAN" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="weight" type="NUMERIC" />
<column name="PLATE" type="STRING" />
<column name="COUNTRY" type="STRING" />
......@@ -155,8 +155,8 @@
<loadData tableName="PROVINCE" file="datas/provinces.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="SYSTEM" type="BOOLEAN" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="weight" type="NUMERIC" />
<column name="PLATE" type="STRING" />
<column name="CITY_ID" type="NUMERIC" />
......@@ -183,6 +183,22 @@
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-22-1" context="create-db">
<loadData tableName="COUNTRY" file="datas/country.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="NAME_EN" type="STRING" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-22-2" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="COUNTRY" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-23" context="create-db">
<loadData tableName="BANKS" file="datas/banks.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
......@@ -194,7 +210,7 @@
<column name="UPDATE_USER" type="STRING" />
<column name="SWIFT_CODE" type="STRING" />
<column name="BANK_CODE" type="STRING" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-24" context="create-db">
......@@ -214,7 +230,7 @@
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="INFO" type="STRING" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="FUNDING_TYPE" type="NUMERIC" />
<column name="CARD_TYPE" type="NUMERIC" />
<column name="BANK_NAME" type="STRING" />
......@@ -239,8 +255,8 @@
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="INFO" type="STRING" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="IS_ACTIVE" type="BIT" />
<column name="SYSTEM" type="BOOLEAN" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="WEIGHT" type="NUMERIC" />
</loadData>
</changeSet>
......@@ -266,34 +282,20 @@
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-30" context="create-db">
<loadData tableName="COUNTRY" file="datas/country.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="NAME_EN" type="STRING" />
<column name="IS_ACTIVE" type="BIT" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-31" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="COUNTRY" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-32" context="create-db">
<loadData tableName="WAREHOUSE" file="datas/warehouse.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="IS_ACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="STREET" type="STRING" />
<column name="PROVINCE" type="STRING" />
<column name="CITY" type="STRING" />
<column name="ZIP" type="STRING" />
<column name="INFO" type="STRING" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="SYSTEM" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-33" context="create-db">
......@@ -308,7 +310,7 @@
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="IS_ACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-35" context="create-db">
......@@ -323,7 +325,7 @@
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="IS_ACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-37" context="create-db">
......@@ -351,10 +353,10 @@
<changeSet author="umuthan" id="data-40" context="create-db">
<loadData tableName="ORGANIZATION" file="datas/organizations.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="IS_ACTIVE" type="BIT" />
<column name="IS_ACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="HAS_CHILD" type="BIT" />
<column name="HAS_PRIVATE_ADDRESS" type="BIT" />
<column name="HAS_CHILD" type="BOOLEAN" />
<column name="HAS_PRIVATE_ADDRESS" type="BOOLEAN" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="INFO" type="STRING" />
<column name="LEVEL_ID" type="NUMERIC" />
......@@ -376,9 +378,9 @@
<column name="INFO" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="TEMPLATE_NAME" type="STRING" />
<column name="ORGANIZATION_NAME" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="ISDEFAULT" type="BIT" />
<column name="ORGANIZATION_ID" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BOOLEAN" />
<column name="ISDEFAULT" type="BOOLEAN" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="umuthan" id="data-43" context="create-db">
......
ID,CODE,NAME,IS_ACTIVE
ID,CODE,NAME,ISACTIVE
1,MERKEZ,Merkez Kasa,1
\ No newline at end of file
ID,CODE,NAME,NAME_EN,IS_ACTIVE
ID,CODE,NAME,NAME_EN,ISACTIVE
1,TR,TÜRKİYE,TURKEY,1
2,ABD,AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,U.S.A.,0
3,AB,AVRUPA BİRLİĞİ,EU,0
......
ID,CREATE_DATE,UPDATE_DATE,CREATE_USER,UPDATE_USER,CODE,NAME,INFO,SYSTEM,IS_ACTIVE,WEIGHT
ID,CREATE_DATE,UPDATE_DATE,CREATE_USER,UPDATE_USER,CODE,NAME,INFO,SYSTEM,ISACTIVE,WEIGHT
1,2010-09-01,2010-09-01,tekir,tekir,SATIŞ,SATIŞ İŞLEMİ,0,1,1,10
2,2010-09-01,2010-09-01,tekir,tekir,ALIŞ,ALIŞ İŞLEMİ,0,1,1,10
3,2010-09-01,2010-09-01,tekir,tekir,ÖDEME,ÖDEME İŞLEMİ,0,1,1,10
......
ID,CODE,NAME,IS_ACTIVE
ID,CODE,NAME,ISACTIVE
1,PORTFOY,PORTFÖY,1
\ No newline at end of file
ID,CODE,DOC_TYPE,INFO,NAME,TEMPLATE_NAME,ORGANIZATION_NAME,ISACTIVE,ISDEFAULT
1,F1,6,TL için Türkçe irsaliyeli fatura,irsaliye fat. TR TL,irsaliyeli_satis_faturasi.jrxml,3,1,1
2,F2,6,TL için İngilizce irsaliyeli fatura,irsaliyeli fat. EN TL,irsaliyeli_satis_faturasi_EN.jrxml,3,1,0
3,F3,6,Döviz için Türkçe irsaliyeli fatura,irsaliyeli fat. TR Döviz,irsaliyeli_satis_faturasi_doviz.jrxml,3,1,0
4,F4,6,Döviz için İngilizce irsaliyeli fatura,irsaliyeli fat. EN Döviz,irsaliyeli_satis_faturasi_doviz_EN.jrxml,3,1,0
5,P1,78,TL için Türkçe proforma fatura,proforma fat. TR TL,irsaliyeli_satis_proforma.jrxml,3,1,1
6,P2,78,TL için İngilizce proforma fatura,proforma fat. EN TL,irsaliyeli_satis_proforma_EN.jrxml,3,1,0
7,P3,78,Döviz için Türkçe proforma fatura,proforma fat. TR Döviz,irsaliyeli_satis_proforma_doviz.jrxml,3,1,0
8,P4,78,Döviz için İngilizce proforma fatura,proforma fat. EN Döviz,irsaliyeli_satis_proforma_doviz_EN.jrxml,3,1,0
\ No newline at end of file
ID,CODE,DOC_TYPE,INFO,NAME,TEMPLATE_NAME,ORGANIZATION_ID,ISACTIVE,ISDEFAULT
1,F1,6,TL için Türkçe irsaliyeli fatura,irsaliye fat. TR TL,irsaliyeli_satis_faturasi.jrxml,1,1,1
2,F2,6,TL için İngilizce irsaliyeli fatura,irsaliyeli fat. EN TL,irsaliyeli_satis_faturasi_EN.jrxml,1,1,0
3,F3,6,Döviz için Türkçe irsaliyeli fatura,irsaliyeli fat. TR Döviz,irsaliyeli_satis_faturasi_doviz.jrxml,1,1,0
4,F4,6,Döviz için İngilizce irsaliyeli fatura,irsaliyeli fat. EN Döviz,irsaliyeli_satis_faturasi_doviz_EN.jrxml,1,1,0
5,P1,78,TL için Türkçe proforma fatura,proforma fat. TR TL,irsaliyeli_satis_proforma.jrxml,1,1,1
6,P2,78,TL için İngilizce proforma fatura,proforma fat. EN TL,irsaliyeli_satis_proforma_EN.jrxml,1,1,0
7,P3,78,Döviz için Türkçe proforma fatura,proforma fat. TR Döviz,irsaliyeli_satis_proforma_doviz.jrxml,1,1,0
8,P4,78,Döviz için İngilizce proforma fatura,proforma fat. EN Döviz,irsaliyeli_satis_proforma_doviz_EN.jrxml,1,1,0
\ No newline at end of file
ID,CODE,NAME,ISACTIVE,INFO,TYPE,SYSTEM,is_transport_tax
1,KDV1",KDV %1,1,KDV oranı,0,1,0
2,KDV8",KDV %8,1,KDV oranı,0,1,0
3,KDV18",KDV %18,1,KDV oranı,0,1,0
4,KDV24",KDV %24,1,KDV oranı,0,1,0
5,KDV0",KDV %0,1,KDV oranı,0,1,0
6,OIV5",ÖİV %5,1,Telekom data,2,1,0
7,OIV15",ÖİV %15,1,Telekom,2,1,0
8,OIV25",ÖİV %25,1,Telekom konuşma,2,1,0
9,STP0",STP %0,1,Serbest meslek makbuzu birey için,3,1,0
10,STP10",STP %10,1,Danışmanlık,3,1,0
11,STP17",STP %17,1,Telif işlemleri,yazılım geliştirme,3,1,0
12,STP20",STP %20,1,Serbest meslek makbuzu,avukat vb. firma için,3,1,0
13,STP22",STP %22,1,Diğer işler,temizlik,parttime,3,1,0
1,KDV1,KDV %1,1,KDV oranı,0,1,0
2,KDV8,KDV %8,1,KDV oranı,0,1,0
3,KDV18,KDV %18,1,KDV oranı,0,1,0
4,KDV24,KDV %24,1,KDV oranı,0,1,0
5,KDV0,KDV %0,1,KDV oranı,0,1,0
6,OIV5,ÖİV %5,1,Telekom data,2,1,0
7,OIV15,ÖİV %15,1,Telekom,2,1,0
8,OIV25,ÖİV %25,1,Telekom konuşma,2,1,0
9,STP0,STP %0,1,Serbest meslek makbuzu birey için,3,1,0
10,STP10,STP %10,1,Danışmanlık,3,1,0
11,STP17,STP %17,1,Telif işlemleri / yazılım geliştirme,3,1,0
12,STP20,STP %20,1,Serbest meslek makbuzu avukat vb. firma için,3,1,0
13,STP22,STP %22,1,Diğer işler / temizlik / parttime,3,1,0
ID,CODE,NAME,IS_ACTIVE,STREET,PROVINCE,CITY,ZIP,INFO,SYSTEM
ID,CODE,NAME,ISACTIVE,STREET,PROVINCE,CITY,ZIP,INFO,SYSTEM
1,MERKEZ,Merkez Depo,1,Depo Adresi,BEŞİKTAŞ,İSTANBUL,34340,Açıklama Alanı,0
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment