Commit b5d94289 authored by Hakan Uygun's avatar Hakan Uygun

refs #5111 Tekir için liquibase desteği ekleniyor

parent c0d11a27
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<artifactId>Tekir</artifactId>
<groupId>com.ozguryazilim.mutfak</groupId>
<version>2.5-SNAPSHOT</version>
<relativePath>..</relativePath>
</parent>
<packaging>jar</packaging>
<artifactId>Tekir-liqui</artifactId>
<name>Tekir Db Change Logs</name>
<description>Liquibase change loglarını tutar</description>
<profiles>
<profile>
<id>liquibase</id>
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.liquibase</groupId>
<artifactId>liquibase-maven-plugin</artifactId>
<version>2.0.5</version>
<configuration>
<driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver>
<changeLogFile>src/main/resources/master-changelog.xml</changeLogFile>
<url>${liquibase.url}</url>
<username>${liquibase.user}</username>
<password>${liquibase.pass}</password>
<contexts>devel</contexts>
</configuration>
<executions>
<execution>
<phase>process-resources</phase>
<goals>
<goal>update</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>5.1.19</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
</project>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<databaseChangeLog xmlns="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog/dbchangelog-2.0.xsd">
<changeSet author="huygun" id="data-1" context="create-db">
<loadData tableName="ROLE" file="datas/roles.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="INFO" type="STRING" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-2" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="ROLE" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-3" context="create-db">
<loadData tableName="USERS" file="datas/users.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="USER_NAME" type="STRING" />
<column name="FULL_NAME" type="STRING" />
<column name="PASSWORD" type="STRING" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-4" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="USERS" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-5" context="create-db">
<loadData tableName="USER_ROLE" file="datas/userRoles.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="USER_ID" type="NUMERIC" />
<column name="ROLE_ID" type="NUMERIC" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-6" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="USER_ROLE" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-7" context="create-db">
<loadData tableName="CURRENCIES" file="datas/currencies.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="COUNTRY" type="STRING" />
<column name="PIP" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="DECIMAL_CODE" type="STRING" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-8" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="CURRENCIES" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-9" context="create-db">
<loadData tableName="CURRENCY_PAIR" file="datas/currencyPairs.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="hard_Currency_id" type="NUMERIC" />
<column name="weak_Currency_id" type="NUMERIC" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-10" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="CURRENCY_PAIR" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-11" context="create-db">
<loadData tableName="UNIT" file="datas/units.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="CODE_EN" type="STRING" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-12" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="UNIT" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-13" context="create-db">
<loadData tableName="TAX" file="datas/taxes.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="INFO" type="STRING" />
<column name="TYPE" type="NUMERIC" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="is_transport_tax" type="BIT" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-14" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="TAX" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-15" context="create-db">
<loadData tableName="TAX_RATE" file="datas/taxRates.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="BEGIN_DATE" type="DATE" />
<column name="END_DATE" type="DATE" />
<column name="KIND" type="NUMERIC" />
<column name="RATE" type="NUMERIC" />
<column name="LCYVAL" type="NUMERIC" />
<column name="CCY" type="STRING" />
<column name="CCYVAL" type="NUMERIC" />
<column name="WITHHOLDING_KIND" type="NUMERIC" />
<column name="WITHHOLDING_AMOUNT" type="NUMERIC" />
<column name="WITHHOLDING_RATE" type="NUMERIC" />
<column name="TAX_ID" type="NUMERIC" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-16" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="TAX_RATE" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="1" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-17" context="create-db">
<loadData tableName="CITY" file="datas/cities.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="CODE" type="STRING" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="weight" type="NUMERIC" />
<column name="PLATE" type="STRING" />
<column name="COUNTRY" type="STRING" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-18" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="CITY" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="3" />
</insert>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-19" context="create-db">
<loadData tableName="PROVINCE" file="datas/provinces.csv">
<column name="ID" type="NUMERIC" />
<column name="NAME" type="STRING" />
<column name="SYSTEM" type="BIT" />
<column name="ISACTIVE" type="BIT" />
<column name="weight" type="NUMERIC" />
<column name="PLATE" type="STRING" />
<column name="CITY_ID" type="NUMERIC" />
</loadData>
</changeSet>
<changeSet author="huygun" id="data-20" context="create-db">
<insert tableName="hibernate_sequences">
<column name="SEQUENCE_NAME" value="PROVINCE" />
<column name="SEQUENCE_NEXT_HI_VALUE" valueNumeric="100" />
</insert>
</changeSet>
</databaseChangeLog>
1,"ADN","ADANA",0,1,10,"01","TÜRKİYE"
2,"ADY","ADIYAMAN",0,1,10,"02","TÜRKİYE"
3,"AFY","AFYONKARAHİSAR",0,1,20,"03","TÜRKİYE"
4,"AĞR","AĞRI",0,1,30,"04","TÜRKİYE"
5,"AKS","AKSARAY",0,1,40,"68","TÜRKİYE"
6,"AMS","AMASYA",0,1,50,"05","TÜRKİYE"
7,"ANK","ANKARA",0,1,5,"06","TÜRKİYE"
8,"ANT","ANTALYA",0,1,70,"07","TÜRKİYE"
9,"ARD","ARDAHAN",0,1,80,"75","TÜRKİYE"
10,"ART","ARTVİN",0,1,90,"08","TÜRKİYE"
11,"AYD","AYDIN",0,1,100,"09","TÜRKİYE"
12,"BAL","BALIKESİR",0,1,110,"10","TÜRKİYE"
13,"BRT","BARTIN",0,1,120,"74","TÜRKİYE"
14,"BTM","BATMAN",0,1,130,"72","TÜRKİYE"
15,"BAY","BAYBURT",0,1,140,"69","TÜRKİYE"
16,"BİL","BİLECİK",0,1,150,"11","TÜRKİYE"
17,"BİN","BİNGÖL",0,1,160,"12","TÜRKİYE"
18,"BTL","BİTLİS",0,1,170,"13","TÜRKİYE"
19,"BOL","BOLU",0,1,180,"14","TÜRKİYE"
20,"BRD","BURDUR",0,1,190,"15","TÜRKİYE"
21,"BUR","BURSA",0,1,200,"16","TÜRKİYE"
22,"ÇNK","ÇANAKKALE",0,1,210,"17","TÜRKİYE"
23,"ÇNR","ÇANKIRI",0,1,220,"18","TÜRKİYE"
24,"ÇOR","ÇORUM",0,1,230,"19","TÜRKİYE"
25,"DEN","DENİZLİ",0,1,240,"20","TÜRKİYE"
26,"DİY","DİYARBAKIR",0,1,250,"21","TÜRKİYE"
27,"DÜZ","DÜZCE",0,1,260,"81","TÜRKİYE"
28,"EDR","EDİRNE",0,1,270,"22","TÜRKİYE"
29,"ELZ","ELAZIĞ",0,1,280,"23","TÜRKİYE"
30,"ERC","ERZİNCAN",0,1,290,"24","TÜRKİYE"
31,"ERZ","ERZURUM",0,1,300,"25","TÜRKİYE"
32,"ESK","ESKİŞEHİR",0,1,310,"26","TÜRKİYE"
33,"GAN","GAZİANTEP",0,1,320,"27","TÜRKİYE"
34,"GİR","GİRESUN",0,1,330,"28","TÜRKİYE"
35,"GÜM","GÜMÜŞHANE",0,1,340,"29","TÜRKİYE"
36,"HKK","HAKKARİ",0,1,350,"30","TÜRKİYE"
37,"HTY","HATAY",0,1,360,"31","TÜRKİYE"
38,"IĞD","IĞDIR",0,1,370,"76","TÜRKİYE"
39,"ISP","ISPARTA",0,1,380,"32","TÜRKİYE"
40,"İST","İSTANBUL",0,1,3,"34","TÜRKİYE"
41,"İZM","İZMİR",0,1,6,"35","TÜRKİYE"
42,"MRŞ","KAHRAMANMARAŞ",0,1,410,"46","TÜRKİYE"
43,"KRB","KARABÜK",0,1,420,"78","TÜRKİYE"
44,"KRM","KARAMAN",0,1,430,"70","TÜRKİYE"
45,"KRS","KARS",0,1,440,"36","TÜRKİYE"
46,"KAS","KASTAMONU",0,1,450,"37","TÜRKİYE"
47,"KYS","KAYSERİ",0,1,460,"38","TÜRKİYE"
48,"KRK","KIRIKKALE",0,1,470,"71","TÜRKİYE"
49,"KRL","KIRKLARELİ",0,1,480,"39","TÜRKİYE"
50,"KSH","KIRŞEHİR",0,1,490,"40","TÜRKİYE"
51,"KİL","KİLİS",0,1,500,"79","TÜRKİYE"
52,"KOC","KOCAELİ",0,1,510,"41","TÜRKİYE"
53,"KON","KONYA",0,1,520,"42","TÜRKİYE"
54,"KTY","KÜTAHYA",0,1,530,"43","TÜRKİYE"
55,"MAL","MALATYA",0,1,540,"44","TÜRKİYE"
56,"MAN","MANİSA",0,1,550,"45","TÜRKİYE"
57,"MAR","MARDİN",0,1,560,"47","TÜRKİYE"
58,"İÇL","İÇEL",0,1,570,"33","TÜRKİYE"
59,"MUĞ","MUĞLA",0,1,580,"48","TÜRKİYE"
60,"MUŞ","MUŞ",0,1,590,"49","TÜRKİYE"
61,"NEV","NEVŞEHİR",0,1,600,"50","TÜRKİYE"
62,"NİĞ","NİĞDE",0,1,610,"51","TÜRKİYE"
63,"ORD","ORDU",0,1,620,"52","TÜRKİYE"
64,"OSM","OSMANİYE",0,1,630,"80","TÜRKİYE"
65,"RİZ","RİZE",0,1,640,"53","TÜRKİYE"
66,"SAK","SAKARYA",0,1,650,"54","TÜRKİYE"
67,"SAM","SAMSUN",0,1,660,"55","TÜRKİYE"
68,"SRT","SİİRT",0,1,670,"56","TÜRKİYE"
69,"SİN","SİNOP",0,1,680,"57","TÜRKİYE"
70,"SİV","SİVAS",0,1,690,"58","TÜRKİYE"
71,"URF","ŞANLIURFA",0,1,700,"63","TÜRKİYE"
72,"ŞRN","ŞIRNAK",0,1,710,"73","TÜRKİYE"
73,"TKD","TEKİRDAĞ",0,1,720,"59","TÜRKİYE"
74,"TOK","TOKAT",0,1,730,"60","TÜRKİYE"
75,"TRB","TRABZON",0,1,740,"61","TÜRKİYE"
76,"TUN","TUNCELİ",0,1,750,"62","TÜRKİYE"
77,"UŞK","UŞAK",0,1,760,"64","TÜRKİYE"
78,"VAN","VAN",0,1,770,"65","TÜRKİYE"
79,"YAL","YALOVA",0,1,780,"77","TÜRKİYE"
80,"YOZ","YOZGAT",0,1,790,"66","TÜRKİYE"
81,"ZON","ZONGULDAK",0,1,800,"67","TÜRKİYE"
82,"İSN","İSTANBUL (AND)",0,false,4,"34","TÜRKİYE"
99,"YOK","BİLİNMİYOR",0,1,999,"999","TÜRKİYE"
1, "TL", "TÜRK LİRASI", "TÜRKİYE", 1, 1, "KR"
2, "USD", "AMERİKAN DOLARI", "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ", 1, 1, "c"
3, "EUR", "EURO", "AVRUPA BİRLİĞİ", 1, 1, "c"
4, "GBP", "STERLİN", "İNGİLTERE", 1, 1, "p"
5, "CAD", "KANADA DOLARI", "KANADA", 1, 0, ""
6, "DKK", "DANİMARKA KRONU", "DANİMARKA", 1, 0, ""
7, "SEK", "İSVEÇ KRONU", "İSVEÇ", 1, 0, ""
8, "CHF", "İSVİÇRE FRANGI", "İSVİÇRE", 1, 0, ""
9, "NOK", "NORVEÇ KRONU", "NORVEÇ", 1, 0, ""
10, "JPY", "JAPON YENİ", "JAPONYA", 100, 0, ""
11, "SAR", "SUUDİ ARAB. RİYALİ", "SUUDİ ARABİSTAN", 1, 0, ""
12, "KWD", "KUVEYT DİNARI", "KUVEYT", 1, 0, ""
13, "AUD", "AVUSTRALYA DOLARI", "AVUSTRALYA", 1, 0, ""
14, "RON", "YENİ RUMEN LEYİ", "ROMANYA", 1, 0, ""
15, "IRR", "İRAN RİYALİ", "İRAN", 100, 0, ""
16, "SYP", "SURİYE LİRASI", "SURİYE", 1, 0, ""
17, "JOD", "ÜRDÜN DİNARI", "ÜRDÜN", 1, 0, ""
18, "BGL", "BULGAR LEVASI", "BULGARİSTAN", 1, 0, ""
19, "ILS", "İSRAİL ŞEKELİ", "İSRAİL", 1, 0, ""
\ No newline at end of file
1, 2, 1, 1
2, 3, 1, 1
3, 4, 1, 1
4, 5, 1, 0
5, 6, 1, 0
6, 7, 1, 0
7, 8, 1, 0
8, 9, 1, 0
9, 10, 1, 0
10, 11, 1, 0
11, 12, 1, 0
12, 13, 1, 0
13, 14, 1, 0
14, 15, 1, 0
15, 16, 1, 0
16, 17, 1, 0
17, 18, 1, 0
18, 19, 1, 0
This diff is collapsed.
1, "ADMIN", "Sistem Yöneticisi"
2, "SYSOP", "Parametre Yöneticisi"
3, "OPERATOR", "Uygulama Kullanıcısı"
4, "REGMAN", "Bölge Yöneticisi"
5, "REGOPER", "Bölge Kullanıcısı"
6, "BRANCHMAN", "Şube Yöneticisi"
7, "BRANCHOPER", "Şube Kullanıcısı"
8, "BRCLERK", "Şube Reyon Yetkilisi"
\ No newline at end of file
1, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 1, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 1
2, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 8, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 2
3, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 18, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 3
4, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 24, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 4
5, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 0, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 5
6, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 5, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 6
7, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 15, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 7
8, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 25, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 8
9, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 0, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 9
10, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 10, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 10
11, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 17, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 11
12, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 20, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 12
13, "2000-01-01", "2023-12-31", 0, 22, 0, "TL", 0, "NULL", 0, 0 , 13
1, "KDV1", "KDV %1", 1, "KDV oranı", 0, 1, 0
2, "KDV8", "KDV %8", 1, "KDV oranı", 0, 1, 0
3, "KDV18", "KDV %18", 1, "KDV oranı", 0, 1, 0
4, "KDV24", "KDV %24", 1, "KDV oranı", 0, 1, 0
5, "KDV0", "KDV %0", 1, "KDV oranı", 0, 1, 0
6, "OIV5", "ÖİV %5", 1, "Telekom data", 2, 1, 0
7, "OIV15", "ÖİV %15", 1, "Telekom", 2, 1, 0
8, "OIV25", "ÖİV %25", 1, "Telekom konuşma", 2, 1, 0
9, "STP0", "STP %0", 1, "Serbest meslek makbuzu birey için", 3, 1, 0
10, "STP10", "STP %10", 1, "Danışmanlık", 3, 1, 0
11, "STP17", "STP %17", 1, "Telif işlemleri, yazılım geliştirme", 3, 1, 0
12, "STP20", "STP %20", 1, "Serbest meslek makbuzu, avukat vb. firma için", 3, 1, 0
13, "STP22", "STP %22", 1, "Diğer işler, temizlik, parttime", 3, 1, 0
1, "Adet", "Qty", 1
2, "Kilo", "Kg",1
3, "Gram", "gr",1
4, "Metre", "mt",1
5, "Litre", "lt",1
6, "Saat", "hour",1
7, "Gün", "day",1
\ No newline at end of file
1, 1, 1
2, 1, 2
3, 1, 3
\ No newline at end of file
1, 1, "tekir", "9E9C1EF83ACB5BC71B31D6A7195C3641", "Sistem Yöneticisi"
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<databaseChangeLog xmlns="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog/dbchangelog-2.0.xsd">
<!--
Tekir Database ChangeLog
For Creating new database use context="create-db"
-->
<includeAll path="./changelogs/"/>
</databaseChangeLog>
......@@ -24,6 +24,7 @@
<module>Tekir-dist</module>
-->
<module>Tekir-dist</module>
<module>Tekir-liqui</module>
</modules>
<properties>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment